Bethlehem

Een Kind is ons geboren
Geboren in een stal
Herders en Koningen
Aanbaden Hem als Heer

Bethlehem
Bethlehem
Aanschouw je lief’lijke Heiland
Kniel neer, Aanbid Hem
De Koning ook voor jou

Hij kent je leven door en door
al is Hij nog maar klein
De vrucht van God in vlees en bloed
Hij komt in Majesteit

Bethlehem
Bethlehem
Aanschouw je lief’lijke Heiland
Kniel neer, Aanbid Hem
De Koning ook voor jou

Kniel neer, prijs Hem
De hoop van Israël
Kom en aanbid Hem
Jezus, Immanuel!
Kniel neer, prijs Hem
De hoop van Israël
Kom en aanbid Hem
Jezus, Immanuel!

Bethlehem
Bethlehem
Aanschouw uw lief’lijke Heiland
Kniel neer, Aanbid Hem
De Koning ook voor jou
De Koning ook voor jou

O Christus is geboren,
het plan van God begint
De mensheid slaapt, de engel waakt,
aanbidt het godd’lijk Kind.
O sterren aan de hemel
schijn op dit wonder neer.
En breng Hem lof
want eer zij God
Zijn vrede daalde neer