Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,

komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng’len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die koning.

Wij aanbidden Wij aanbidden
Wij aanbidden Wij aanbidden
Wij aanbidden, Jezus
Wij aanbidden Wij aanbidden
Wij aanbidden, Jezus
Wij aanbidden Wij aanbidden
Wij aanbidden Wij aanbidden
Wij aanbidden, Jezus
Wij aanbidden Wij aanbidden
Wij aanbidden Wij aanbidden
Wij aanbidden, Jezus