Vertel wat je gelooft.

Jarenlang zijn er mensen om ons heen

Die nog sterven zonder Jezus
Die niet weten van zijn woord.
En zoveel mensen weten niet
Dat Jezus voor hen stierf
Hij opende de poort

Trek er op uit
Naar de mensen zonder Hem
En geloof! Hij gaat ook mee
Ga en wees niet bang
Vertel wat je gelooft
Leef de mensen voor
Liefde geloof en hoop

Refrein:
Want onze opdracht is: De wereld in te gaan
Het voor te leven wat Hij ons heeft voor gedaan
Wij zingen van zijn liefde
Vertellen van zijn trouw
Kom en help ons. Sta op.
Tot iedereen het hoort

Telkens weer komen mensen tot geloof
Door de kracht van het woord
En liefde van mensen
Het woord. Verspreidt over de wereld
Geef het elkaar door
Tot iedereen het hoort

Begin dichtbij
Begin maar bij jezelf
Geloof! Hij gaat ook mee
Ga en wees niet bang
Vertel wat je gelooft
Leef de mensen voor
Liefde geloof en hoop

Refrein:

Brug:
Je hebt het ontvangen
Uit liefde en gena
Het is je gegeven
Dus leef de opdracht na
Ga naar mensen
De wereld is in nood
Als je echt wat om ze geeft
Kom op en red ze van de dood

Refrein.