Licht van de Wereld

In een land vol zorgen
Is het licht ver weg
In de nacht verborgen
Zoek je soms je weg
Naar die ene Lichtbron
In de duisternis
Licht voor onze morgen
Geeft wat nodig is

Jezus, Licht der wereld
Hij is de overwinnaar
Strijder met de duisternis
Brengt ons in het licht

Als de morgen aanbreekt
En de zon komt op
Zal de nacht verdwijnen
En Hij richt je op
Hij zal met je meegaan
Ook als het moeilijk wordt
Dan zal Hij vooruit gaan
Als stralend Licht voorop

Jezus, Licht der wereld
Hij is de overwinnaar
Strijder met de duisternis
Brengt ons in het licht

Wonderbaar, Sterke Rots, een machtig God
Vredevorst, Here, de zoon van God
Jezus, Jezus
Brengt ons in het licht

Jezus, Licht der wereld
Hij is de overwinnaar
Strijder met de duisternis
Brengt ons in het licht